שכיחות התוצאות בהגרלות הלוטו עבור 500 הגרלות אחרונות

 1. 1 92 הופעות
 2. 2 76 הופעות
 3. 3 66 הופעות
 4. 4 78 הופעות
 5. 5 89 הופעות
 6. 6 76 הופעות
 7. 7 80 הופעות
 8. 8 80 הופעות
 9. 9 92 הופעות
 10. 10 79 הופעות
 11. 11 81 הופעות
 12. 12 95 הופעות
 13. 13 90 הופעות
 14. 14 73 הופעות
 15. 15 78 הופעות
 16. 16 77 הופעות
 17. 17 78 הופעות
 18. 18 68 הופעות
 19. 19 81 הופעות
 20. 20 85 הופעות
 21. 21 80 הופעות
 22. 22 77 הופעות
 23. 23 86 הופעות
 24. 24 80 הופעות
 25. 25 92 הופעות
 26. 26 70 הופעות
 27. 27 87 הופעות
 28. 28 77 הופעות
 29. 29 78 הופעות
 30. 30 80 הופעות
 31. 31 85 הופעות
 32. 32 75 הופעות
 33. 33 93 הופעות
 34. 34 82 הופעות
 35. 35 82 הופעות
 36. 36 79 הופעות
 37. 37 83 הופעות

המספר החזק בהגרלות הלוטו עבור 500 הגרלות אחרונות

 1. 1 78 הופעות
 2. 2 70 הופעות
 3. 3 74 הופעות
 4. 4 64 הופעות
 5. 5 73 הופעות
 6. 6 70 הופעות
 7. 7 71 הופעות