סטטיסטיקה להגרלת 777 עבור 500 הגרלות אחרונות

 1. 1 113 הופעות
 2. 2 117 הופעות
 3. 3 122 הופעות
 4. 4 129 הופעות
 5. 5 119 הופעות
 6. 6 126 הופעות
 7. 7 116 הופעות
 8. 8 134 הופעות
 9. 9 129 הופעות
 10. 10 117 הופעות
 11. 11 126 הופעות
 12. 12 121 הופעות
 13. 13 100 הופעות
 14. 14 103 הופעות
 15. 15 114 הופעות
 16. 16 108 הופעות
 17. 17 117 הופעות
 18. 18 132 הופעות
 19. 19 145 הופעות
 20. 20 110 הופעות
 21. 21 108 הופעות
 22. 22 118 הופעות
 23. 23 133 הופעות
 24. 24 112 הופעות
 25. 25 110 הופעות
 26. 26 127 הופעות
 27. 27 109 הופעות
 28. 28 131 הופעות
 29. 29 129 הופעות
 30. 30 108 הופעות
 31. 31 119 הופעות
 32. 32 129 הופעות
 33. 33 134 הופעות
 34. 34 115 הופעות
 35. 35 109 הופעות
 36. 36 119 הופעות
 37. 37 116 הופעות
 38. 38 137 הופעות
 39. 39 107 הופעות
 40. 40 110 הופעות
 41. 41 125 הופעות
 42. 42 117 הופעות
 43. 43 133 הופעות
 44. 44 110 הופעות
 45. 45 128 הופעות
 46. 46 130 הופעות
 47. 47 112 הופעות
 48. 48 131 הופעות
 49. 49 130 הופעות
 50. 50 120 הופעות
 51. 51 118 הופעות
 52. 52 120 הופעות
 53. 53 134 הופעות
 54. 54 123 הופעות
 55. 55 122 הופעות
 56. 56 115 הופעות
 57. 57 132 הופעות
 58. 58 116 הופעות
 59. 59 127 הופעות
 60. 60 119 הופעות
 61. 61 124 הופעות
 62. 62 121 הופעות
 63. 63 108 הופעות
 64. 64 112 הופעות
 65. 65 133 הופעות
 66. 66 141 הופעות
 67. 67 128 הופעות
 68. 68 123 הופעות
 69. 69 140 הופעות
 70. 70 130 הופעות