סטטיסטיקה להגרלת 777 עבור 500 הגרלות אחרונות

 1. 1 127 הופעות
 2. 2 119 הופעות
 3. 3 127 הופעות
 4. 4 132 הופעות
 5. 5 123 הופעות
 6. 6 125 הופעות
 7. 7 137 הופעות
 8. 8 115 הופעות
 9. 9 139 הופעות
 10. 10 113 הופעות
 11. 11 112 הופעות
 12. 12 121 הופעות
 13. 13 131 הופעות
 14. 14 107 הופעות
 15. 15 120 הופעות
 16. 16 134 הופעות
 17. 17 120 הופעות
 18. 18 133 הופעות
 19. 19 121 הופעות
 20. 20 128 הופעות
 21. 21 120 הופעות
 22. 22 126 הופעות
 23. 23 113 הופעות
 24. 24 119 הופעות
 25. 25 140 הופעות
 26. 26 131 הופעות
 27. 27 107 הופעות
 28. 28 128 הופעות
 29. 29 125 הופעות
 30. 30 110 הופעות
 31. 31 117 הופעות
 32. 32 111 הופעות
 33. 33 114 הופעות
 34. 34 113 הופעות
 35. 35 121 הופעות
 36. 36 101 הופעות
 37. 37 112 הופעות
 38. 38 115 הופעות
 39. 39 121 הופעות
 40. 40 135 הופעות
 41. 41 131 הופעות
 42. 42 125 הופעות
 43. 43 116 הופעות
 44. 44 126 הופעות
 45. 45 115 הופעות
 46. 46 121 הופעות
 47. 47 121 הופעות
 48. 48 126 הופעות
 49. 49 103 הופעות
 50. 50 126 הופעות
 51. 51 109 הופעות
 52. 52 106 הופעות
 53. 53 109 הופעות
 54. 54 124 הופעות
 55. 55 121 הופעות
 56. 56 128 הופעות
 57. 57 118 הופעות
 58. 58 115 הופעות
 59. 59 124 הופעות
 60. 60 125 הופעות
 61. 61 115 הופעות
 62. 62 138 הופעות
 63. 63 131 הופעות
 64. 64 106 הופעות
 65. 65 123 הופעות
 66. 66 134 הופעות
 67. 67 139 הופעות
 68. 68 106 הופעות
 69. 69 118 הופעות
 70. 70 138 הופעות